Besök, Sevärdheter & Utflyksmål På Öland

Här hittar du Besök, Sevärdheter & Utflyksmål på Öland. Läs mera om varje Sevärdheten & Besöksmålet eller klicka på Sevärdhetens & Besöksmålets namn för att komma till deras hemsida

Tips oss gärna om sevärdheter per e-post.

 

Beijershamn

Ölands mest ryktbara fågellokaler (förutom Ottenbyns fågelstation) . Flera fågeltorn ger utsikt över fågelrika, välbetade marker. Man kan också promenera ut på den två kilometer långa hamnpir som skapade fågelområdet. Här finns det flera strövstigar

Borgholms Slott

Borgholms Slott - 900 år av svensk historia.Borgholms Slott ”Nordens skönaste ruin” hör till de byggnadsverk som väl knappast lämnar någon besökare oberörd. Dess storlek är överväldigande och läget fascinerande. Sällan har natur och arkitektur smält samman till en sådan enhet som här och denna enhet blev bara ytterligare framhävd, när slottet år 1806 härjades av en stor brand och det endast blev kalkstensmurarnas nakna former kvar av all den forna härligheten

Bårby fornborg

Denna borg har ett unikt läge genom att den branta landborgsklippan fungerar som försvar mot väster.

Böda Skogsjärnväg

Varför inte göra en liten annorlunda resa på ön? Åk tåg till Trollskogen med Ölands enda järnväg. Den är 4 km lång och går mellan Fagerrör och Trollskogen. Skogsbanan anlades under åren 1908-1909 och då var sträckan hela 27 km lång. Men efter andra världskriget då bilismen fick sitt genombrott så lades skogsjärnvägen definitivt ned. Den nuvarande föreningen Böda Skogsjärnväg bildades 1974 med avsikt att återuppbygga och trafikera lämpliga delar av den ursprungliga järnvägen. Och 1994 invigdes den nuvarande skogsjärnvägen som nu nått Trollskogen. Böda Skogs järnväg söker Sponsorer! Till nya Ångpannor besök deras hemsida

Byrums raukar

Vid Byrum har havet i tusentals år mejslat ut ett sevärt raukfält och samtidigt skapat en annorlunda badplats med djupt vatten. Detta område är Ölands enda rauk område.

Cykelväg Kastlösa-Skärlöv

Den gamla banvallen för Södra Ölands Järnväg (som byggds 1910) fungerar nu som cykel och vandringsled och är utmärkt om man vill uppleva Stora Alvaret. Parkering finns vid Penåsa, ca två km öster om Kastlösa.

Eketorps Borg

Eketops Borg Eketorp är den enda borgen som har totalundersökts. Detta skedde av Riksantikvarieämbetet mellan 1964 och 1973. Grävningarna visade att borgen har tre tydliga bebyggelsefaser, två under järnåldern och en under medeltiden. På Eketorps borg upplever du levande järnålder och medeltid under sommaren. Här kan du lära dig hur det var att leva och verka under århundraden. Programmen och visningarna av borgen är anpassade för såväl barn som för vuxna. Gör din egen rundvandring HÄR:

Gettlinge gravfält

Längs östra samt västra landvägen på Öland ligger gravfälten efter varandra. Gettlinge är det kanske mest storslagna, med stora, resta flisor (av kalkstenar) och en skeppssättning med en stävsten med skålgropar. Gör din egen rundvandring HÄR:

Gräsgårds hamn

Fiske och sjöfart har alltid varit viktiga för ölänningarna. Gräsgårds hamn används även i dag av yrkesfiskare som bland annat fiskar lax.. Området norr om hamnen är på vintern tillhåll för många sjöfåglar och är välbesökt av fågelskådare.

Gråborg fornborg

Ölands största fornborg. Den är påbyggd och använd under flera perioder och var troligen en betydelsefull handelsplats under medeltiden. I närheten finns Borgs ängar med strövstigar.Gråborg är byggd under 500-talet och anvädes så sent som 1677 som försvarsborg åt holländare och danskar.

Halltorps hage

En rest av den vidsträckta ädellövskog som en gång täckte Ölands västra kustremsa söderut ca 15 km från Borgholm. Hagen med sina gamla ekar är en av Sveriges artrikaste miljöer för insekter. Fram till början av 1900-talet fanns här ett stort bestånd av ek, då skedde också den sista stora avverkningen. Drygt 1000 stora ekar sågades ner. Reservatet är 198 hektar stort, varav 142 hektar är land och resten är angränsande vatten i Kalmarsund.

Himmelsberga

Ölands Museum för konst och kulturhistoria, Ölands bäst bevarade radby och med sin unika och genuina miljö ett av öns populäraste utflyktsmål.

Högenäs Orde

Vackert exempel på de åsar som inlandsisen lämnat efter sig i på östra Öland. Orde är ett öländskt ord för udde. Fin utsikt över sjömarker med betande boskap, orkidéer och fågelliv. Området ligger ca ca 10 m över havet och det är högt för att vara på Öland!. Området är ca Det 130 hektar och natur reservatet.

Ismantorps borg

En av Ölands mest sevärda fornborgar, troligen byggd på 300/400-talet. Borgen ligger vackert inbäddad i den öländska Mittlandsskogen, och har bland annat en mängd rester av husgrunder innanför murarna. Antalet fynd vid utgrävningar och portar tyder på att detta var en kult- och marknadsplats

Jordhamn och Grytehamn

På den karga, västra kusten på norra Öland var förr centrum för Ölands stenindustri. Vid Jordhamn finns Ölands enda bevarade skurverk för slipning av kalksten.

Karl X Gustavs mur

Denna 4,5 kilometer långa mur byggdes på 1600-talet för att hindra Ottenbys kungliga dovhjortar från att rymma. Muren som går tvärs över ön och med hjälp av denna mur skars hela den södra udden av som kunglig hjortpark

Karlevistenen

Denna runsten är en av Ölands och Nordens - märkligaste. Inskriften från 900-talet är ett av ett fåtal bevarade exempel på det mycket gamla versmåttet drottkväde.Karlevistenen är enda runstenen av granit på Öland.

Kapelludden

En 32 meter hög järnfyr från 1800-talet vakar över en gammal handelsplats från medeltiden. I dag återstår bara ruinen efter ett kapell och ett tre meter högt andaktskors av sten. Kapelludden ligger På Ölands östra kust ca. 4 km öster om Bredsättra kyrka. Kapellet är byggdes någon gång under 1200-talet och kallas idag för S:ta Birgittas kapell.

Karums gravfält

Stort gravfält som använts under flera tusen år. Här finns många resta stenar, fyrkantiga stensättningar och skeppssättningen Noaks ark som har stenar utlagda som roddarbänkar. Här ligger människor från järnåldern och vikingatiden begravda. Gör din egen rundvandring HÄR.

Lerkaka kvarnrad

På 1800-talet hade Öland omkring 2000 väderkvarnar där man malde mjöl av sin spannmål. Lerkaka kvarnrad är ett minne från denna tid då väderkvarnar stod uppradade på öns gamla strandvalla - landborgarna. Lerkaka kvarnrad har anlagts på ett förhistoriskt. gravfält där det idag endast
återstår fem gravar.

Långe Erik

Ytterst på Ölands norra udde står fyren Långe Erik Fyren ligger egentligen på en liten ö, Stora grundet. Bron ut till fyrplatsen tillkom 1965.. Med sina 32 meter i höjd är den något lägre än Långe Janr. Den har varit i funktion sedan 1845. Som ljuskälla användes då en lampa eldad med rovolja. Den elektrifieras 1947. Fyren är öppen för besökare sommartid, när du gått uppför de 138 trappstegen så ser du stor del av Norra Öland. Fyrens stora laternin släktes hösten 1991 för att ersättas av en liten fyr monterad på balkongen.

Långe Jan

Ute Ölands södra udde står fyren Långe Jan. Med sina 42 meter är den Sveriges högsta fyr. Fyren byggdes 1785 med stenar från den medeltida kapellruinen S:t Johannes kapell och var från början en öppen stenkolsfyr, sedan dess har den genomgått ett antal ombyggnader och moderniseringar. Den elektrifieras 1948. Idag är den obemannad och helautomatiserad. Lysvidden uppgår till 26 sjömil. Fyren är öppen för besökare, när du gått uppför de 197 trappstegen så ser du Ottenbylund och stora delar av södra Öland.

Neptuni åkrar

Stort fält av så kallad klappersten som malts och slipats av havet. Fältet är gamla strandvallar som fick sitt namn av Linné som besökte området 1741.. Bredid stranden ligger ett gravfält som är 150x30 meter!. Strax söder om grav fältet finns Höga flisa, en 1,7 meter hög kalksten.

Ottenby lund


Lunden som ligger Sydost om Ottenby kungsgård är ett minne från den tid då Ottenby kungsgård tillhörde Gustav Vasa och hans söner. Björk och ek är de vanligast trä sorterna men även al och asp finns här. Stora delar av lunden är ganska öppen och mellan träden finns gläntor och ängar. Under lång tid har ängarna används som slåttermark och skördas även idag för vinterfoder åt hjortarna.. Fågellivet är enastående. I området finns det strövstigar och fågeltorn.

Rönnerums fornby

På Öland finns över 1500 kända husgrunder från järnåldern. Öster om Rönnerum ligger föregångaren till denna nutida by. Fornbyn består av ett tiotal husgrunder, stenhägnader och en gammal, stensatt brunn. Rönnerums fornby ligger mittlandsskogen 2 km väster om Ismantorps borg.

Sandby borg

En av Ölands märkligaste fornborgar borg, ligger ca två kilometer sydost om byn. Borgen är uppförd alldeles intill strandkanten det har har konstaterats att borgen ursprungligen haft ett system av radiellt liggande husgrunder.

Stenåsa-Slagerstad radbyar

En av anledningarna till att södra Öland blivit världsarv är de gamla radbyarna där gårdarna ligger uppradade längs bygatan. Stenåsa och Slagerstad bildar tillsammans en imponerande sådan bygata. På de flesta gårdarna finns mycket välbevarade ladulängor, flertalet vända mot bygatan, uppförda i kalksten som vit- eller gråputsats. Särskilt i den norra delen finns mycket vackra längor med portskjul mot vägen. I Slagerstad har de ladulängor som låg parallellt med vägen i regel rivits. I stället ligger här sidolängornas gavlar mot vägen

Stora Alvaret,Vickleby

Från parkeringen vid Vickleby kyrka kan man promenera den lilla alvargatan rakt ut på Stora Alvaret. Omtyckt strövområde när orkidéer och Ölandssolvända blommar i maj samt i juni. Stora Alvaret har en unik mosaik av naturtyper och växtsamhällen.

Störlinge kvarnrad

Sju Kvarnar i Störlingei rad. Den vanligaste kvarntypen på Öland är den s.k. stubbkvarnen med vridbart kvarnhus, även kallad stolpkvarn.

Södra bruket

Från västra landsvägen syns de stora högarna av rödfyr från de alunbruk som fanns här på 1700- och 1800-talet. Här finns också bruksruiner och en hög fabriksskorsten. Längs bruksgatan ligger renoverade arbetarbostäder. Här finns det nu Här finns 6 hus med 33 moderna lägenheter, 1 museal lägenhet samt 1 kvarn och smedjan från början av 1800-talet.

Södra Greda ängar

Ängen är ett arv från järnåldern som har funnits kvar och präglat landskapet ända in i förra seklet Här växer många av ängens växter, bland annat orkidéerna Adam och Eva och göknycklar.

Trollskogen

Skogsmiljö när den är som mest spännande av gamla, vindpinade tallar och ekar, övervuxna av murgröna. Inne i skogen finns också gravrösen och rester av försvarsverk. Strövstigar. Åka tågen på Böda Skogsjärnväg klicka HÄR. Böda Skogs järnväg söker Sponsorer! Till nya Ångpannor besök deras hemsida

Ölands Djurpark

Djurpark, Vattenland, Nöjespark och Boende

Mera Öland! Läs mera om Öland,


Hemsidor om Öland!


Copyright © 2005-2011 Sverige Länkar, Alla rättigheter förbehålles. Sverigelankar.se säljer inget utan länkar endast till aktuella företag . Sverigelankar.se använder sig av Cookis klicka HÄR För mer info. Sverigelankar.se kan inte garantera att information om enskilda produkter är korrekt. Kontakta respektive arrangör/organisation för mer information .
Kontakta oss HÄR Senaste uppdatering 2011-06-04.